กล้องดิจิตอลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อีกมากมายต้องการเซ็นเซอร์ที่ไวต่อแสง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับส่วนประกอบออปโตอิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้อุตสาหกรรมกำลังค้นหาวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ใหม่ครอบคลุมช่วงคลื่นที่กว้าง แต่ควรมีราคาไม่แพงอีกด้วย วัสดุผสมที่พัฒนาขึ้นในเดรสเดนเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งสองนี้

แสดงให้เห็นว่ากรอบโลหะอินทรีย์นี้สามารถใช้เป็นเครื่องตรวจจับความเร็วสูง เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบที่มีต้นทุนสูงจึงสามารถผลิตได้ในปริมาณมากในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมากรอบโลหะอินทรีย์ได้กลายเป็นระบบวัสดุที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ จนถึงขณะนี้สารที่มีรูพรุนสูงซึ่งมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ว่างส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เพื่อกักเก็บก๊าซเพื่อเร่งปฏิกิริยาหรือปล่อยยาเสพติดอย่างช้า ๆ ในร่างกายมนุษย์ สารประกอบกรอบโลหะอินทรีย์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยวัสดุอินทรีย์ที่รวมเข้ากับไอออนของเหล็กสิ่งพิเศษเกี่ยวกับมันคือกรอบการทำงานนั้นสร้างชั้นซ้อนทับด้วยคุณสมบัติเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งทำให้มันน่าสนใจสำหรับแอพพลิเคชั่นออปโตอิเล็กทรอนิกส์