สำนักข่าว Channel News Asia รายงานอ้างอิงคำแถลงการณ์จากกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งระบุว่า ลีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และ มุห์ยิดดิน ยัสซิน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ทำข้อตกลงร่วมกันผ่านการเจรจาทางโทรศัพท์ ผู้นำทั้งสองได้ทำข้อตกลงร่วมกันสองอย่างคือหนึ่งข้อตกลงซึ่งจะเอื้อให้ผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ

และภารกิจทางราชการระหว่างประเทศสามารถเดินทางข้ามเขตพรมแดนได้ ขณะที่ข้อตกลงที่สองจะเอื้อให้ผู้ที่พำนักระยะยาวในสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งถือใบอนุญาตเพื่อการทำงานและการทำธุรกิจสามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดได้ในระยะเวลาสั้นๆ กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ย้ำว่า “บุคคลที่จะสามารถขอลากลับประเทศบ้านเกิดได้ ต้องเป็นกลุ่มที่ทำงานอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดมากกว่า 3 เดือนติดต่อกันขึ้นไป และหลังจากขอลากลับบ้านแล้ว พวกเขาก็จะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับมาทำงานได้อีก