หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคปอดศิริราช และนายกสมาคมอุรเวชวิทยา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก กรณีสถานการณ์ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในช่วงที่ต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ต้นตอของโรคโควิด-19 โดยระบุว่ามีเรื่องต้องรีบทำความเข้าใจกับสาธารณะ มีผู้หวังดีต้องการผลิตเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้โรงพยาบาลมีใช้เพียงพอในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

แต่ผมและเครือข่ายแพทย์โควิดวิกฤตทั่วประเทศไทย ได้พยายามแจ้งในหลายส่วนหลายเวทีมาเสมอว่า ปัจจุบันประเทศไทยไม่ขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้กับผู้ป่วยวิกฤตจากโควิด-19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาในไอซียู หรือแม้จะล้นออกมาอีกสองเท่าตัวก็ตาม ทั้งนี้เพราะเราได้มีการขยายขีดความสามารถด้านนี้มานับสิบปีแล้วแต่ที่เรายังอาจมีปัญหาคือสถานที่และบุคคลากรที่มีความชำนาญในกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 เข้ามาจำนวนมากในเวลาอันสั้น ซึ่งสิ่งที่เราต้องการขณะนี้คือ 1. ชะลอการป่วยโดยรวมจากโควิด-19 ไม่ให้เพิ่มขึ้นมากและเพิ่มขึ้นเร็ว 2. ไอซียูที่ปลอดภัยสูงสำหรับบุคคลากร 3. อุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนบุคคล (PPE) ที่มีประสิทธิภาพ เพราะขณะฉุกละหุกจะเกิดจุดอ่อนกับพวกเราได้ง่าย การผลิตเครื่องช่วยหายใจมาใช้กับผู้ป่วยวิกฤต มีความจำเป็นในสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง แต่ไม่ใช่กับสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย