Big Data คืออะไร !!! ทำไมจึงเป็นกระแสในยุคนี้

Big Data คืออะไร !!! ทำไมจึงเป็นกระแสในยุคนี้ อยู่ๆก็เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจมาในทันที สำหรับ Big Data เรียกเธอว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลในด้านเชิงลึกที่มีคำอธิบายที่ค่อนข้างมีความชัดเจนอยู่แล้ว และแปลได้อย่างตรงตัว ตามความหมายของมันเลยก็ว่าได้

Read More

Social Media Monitoring tools เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันยุค

Social Media Monitoring tools เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันยุค ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายของ ‘Social Listening Tools & Social Media Monitoring Tools’ ที่ไม่ได้เป็นเพียงตาที่สามเท่านั้น แต่ยังเป็น ‘หูวิเศษ’ ในการฟังเสียงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้แบรนด์สามารถนำ ‘เสียง’ ที่ได้ยินมาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเราว่า เราได้เดินมาถูกทางแล้วหรือยัง?

Read More

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู สังคมปัจจุบันช่องทางการนำเสนอข้อมูลให้ดูและฟังจะมีมากมาย ดังนั้นผู้เรียนควรรู้จักเลือกที่จะดูและฟัง เมื่อได้รับรู้ข้อมูลแล้ว การรู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อนำไปใช้ในทางสร้างสรรค์ เป็นสิ่งจำเป็นเพราะผลที่ตามมาจากการดูและฟังจะเป็นผลบวกหรือลบแก่สังคม ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้นี่เอง นั่นคือผลดีจะเกิดแก่สังคมก็เมื่อผู้ดูและฟังนำผลที่ได้นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ หรือในปัจจุบันจะมีสำนวนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายว่าคิดบวกนั่นเอง

Read More

ประโยชน์ของ Big Data ที่ภาคธุรกิจนำมาใช้งานจริง

คุณสมบัติการทำงานของ Social Media Monitoring เครื่องมือ Social Media Monitoring กลายเป็นที่แพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน และก็มีการโปรโมตกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หลายๆ คนให้ความสนใจและอยากจะใช้กับธุรกิจของตัวเอง

Read More